Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelovaЖенско сдружение „Екатерина Каравелова“ изпълнява нов 4-месечен проект (15.08.-17.12.2022 г.) „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра“. Той е финансиран с 18995 лв., като средствата са от държавния бюджет за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по договор № 93-00-124/15.08.2022 г. с Министерство на правосъдието на Република България.

С реализацията на проекта се цели осигуряване на качествени услуги за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадалите от домашно насилие, работа с извършители за предотвратяване на рецидиви на домашно насилие, обучения на лицата извършващи защита в случаите на домашно насилие, издаване на «Ръководство на специалиста в случаите на домашно насилие» и създаване на условия за превенция и защита от домашно насилие, чрез изработване и разпространение на информационни и образователни материали.

Резултатите от проведено през 2021 г. теоретично изследване на етно-психологическите и културни особености на българското семейство, в контекста на насилието основано на пола, реализирано от организацията сочат, че то се увеличава, като «макар и лошо, в миналото то е обслужвало някакъв архаичен морален императив, докато днес е белязано от егоистично-невротична самоцелност...” Други изследвания извеждат заключението, че липсата на умния за ненасилствено решаване на конфликти, насилието в детството и традиционните възприятия за жените и мъжете, са едни от основните причини за домашното насилие. Световната здравна организация го определя като «най – бързо растящия проблем за общественото здраве», което налага адекватни мерки за пряка работа с пострадали и извършители от една страна и реализирането на дейности по превенция от друга. Досегашният опит на екипа също сочи необходимост от промяна в нагласите на лицата, включени в програми за пострадали и извършители. Това наложи през 2020 г. ЖС «Е. Каравелова» да реализира проучване за нагласите към домашното насилие, което обхвана 539 човека от цялата страна. Резултатите посочиха, че 40% от тях се самоопределят като пострадали от домашно насилие. От създаването на центъра до момента, организацията разработи програми и материали, насочени към специалисти и ученици, пострадали и извършители, които доказаха своята ефективност.