Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelovaВ процес на приключване е четиримесечният проект на тема „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра 2023 г.“, осъществяван от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ – Силистра по договор № 93-00-77, финансиран от Министерство на правосъдието. Той е продължение на други подобни проекти, благодарение на които екипът на Сдружението осигурява защита, възстановяване и реинтерграция на пострадали от домашно насилие.

През изминалото време специалистите на Центъра са работили с 16 пострадали при домашно насилие. С тях са проведени 48 консултативни срещи с юрист, 32 с психолог и със социален работник - 39. Извършителите на домашно насилие, които също са били обект в работата - става дума за четирима души, са участвали в специализирани програми, където са проведени 2 юридически консултации, 55 психологически и 34 социални.

В същото време дейностите по превенция в рамките на проекта включваха и разработката на програма за ученици в горен гимназиален курс. Проведен е семинар с учители и педагогически съветници за съгласуване на програмата, тествана в 5 училища в регион Силистра. Сдружението отново получи подкрепата на ОД на МВР - Силистра при всички срещи с ученици, като в тях участваха районни полицейски инспектори, които споделиха за своите правомощия и натрупания опит при случаи на домашно насилие.