Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

logotooВ края на м. Март 2024 г. приключи проект за безвъзмездно финансиране на Кризисен център – Силистра, управляван като външен доставчик от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“.

Проектът бе финансиран от Фонд „Социална закрила“, по Договор за безвъзмездно финансиране № РД04-148/15.12.2023 г., целева програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги“. С отпуснатите 4700 лв. в продължение на малко повече от 3 месеца бяха осигурени хранителни продукти за потребителите на Кризисния център, който е с капацитет 10 места.

Финансирането даде възможност за осигуряването на богати трапези по празниците (Коледа, Нова година, именни и рождени дни на потребителите) от една страна, а от друга позволи на сдружението средствата от това перо да се пренасочат за подобряване на социалната инфраструктура в услугата, осигуряване на необходимите прегледи и медикаменти на нуждаещите се потребители, заплащане на високите сметки за консумативи през зимните месеци (вода, отопление и други възникнали нужди).  

Организацията изказва своята благодарност към държавата и в частност към Фонд „Социална закрила“, относно получената навременна подкрепа, която доведе до подобряване качеството на предоставяната в КЦ услуга „Осигуряване на подслон“ за пострадали от домашно насилие и трафик на хора.