Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Годишен доклад 2020 г.

I.Реализирани проекти:

1. “Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие”– цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 115690,00лв.

2. «Център за обществена подкрепа» - предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 73700,00лв.

3. „Спешен фонд за борба с домашното насилие в условията на COVID-19” – подкрепа на жени и техните деца, пострадали от домашно насилие, чрез осигуряване на лечения, храна и санитарни консумативи. Финансира се от Български фонд за жените – 3489,00 лв.

4. Проект за незабавна подкрепа за подпомагане на уязвими общности, засегнати от кризата с вируса COVID-19 в България – предоставяне на хранителни пакети и санитарни консумативи на лица и семейства нуждаещи се от подкрепа и провеждане на информационна кампания сред тях, относно опасността от заразяване с корона вирус и начини за предпазване от заразяване. Предоставяне защитни средства (престилки, маски, ръкавици) на Център за спешна медицинска помощ – Силистра. Финансира се от Спешен фонд на Български дарителски форум – 10000,00 лв.

5. Проект „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра – качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие” – предоставяне на консултативни услуги на лица, пострадали от домашно насилие и работа по специализирани програми с извършители на насилие. Дейности по превенция на домашното насилие. Финансиран от Министерство на правосъдието – 22498,39 лв.

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

  1. Стопанска дейност – 0,00 лв.
  2. Членски внос към организацията и от КНСБ – 612,60 лв.
  3. Набрани средства от благотворителен базар «Книга на надеждата» – 2100,00 лв.
  4. Дарения – 5060,10 лв.
  5. Благотворителна кампания „Подари компютър на дете” – 860,00 лв.
  6. Целеви дарения за физически лица, подкрепяни от ЖС «Екатерина Каравелова» - 50,00 лв.

III. Финансов резултат:

Финансовия резултат за 2020 г. е 0 лева