Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ДОКЛАД ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ

2009 Г.

I. Реализирани проекти: 

1. "Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие"  - цели да осигури времемен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансиран като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на община Силистра - 59 200 лв.

2. "Подпомагане дейността на Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие" - цели да осигури допълващи средства за предоставяне на комплекса от услуги на жени и деца, жертва на насилие и трафик. Финансиран от Алианс за защита срещу домашното насилие - 27 028 лв.

II. Размер на безвъзмездното получено имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

 1. Дарения в размер на 11 560 лв.

2. Членски внос в размер на 192 лв.

 III. Финансов резултат

Финансовия резултат за 2009 г. е 0 лева печалба.