Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

ДОКЛАД ЗА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ

2010 Г.

I. Реализирани проекти: 

1. "Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие"  - цели да осигури времемен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансиран като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на община Силистра - 68 559 лв.

2. "Подпомагане дейността на Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие" - цели да осигури допълващи средства за предоставяне на комплекса от услуги на жени и деца, жертва на насилие и трафик. Финансиран от Алианс за защита срещу домашното насилие - 24 996 лв.

3. "Работна среща на Алианс за защита срущу домашно насилие" - цели да инициира законодателни промени  свързани със защита на жертви на домашно насилие.  Финансиран от Алианс за защита срещу домашното насилие - 2001 лв.

4. "Теартрална студия за социална промяна" - цели да обогати социалния опит и набора от социални роли на деца от рискови групи на територията на Община Силистра и да ги извади от наложените им такива, чрез средствата на изкуството. Финансиран от ФРГИ - 2975 лв. 

II. Размер на безвъзмездното получено имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

1. Дарения в размер на 10 994  лв.

2. Стопанска дейност  - 4 300 лв.

 III. Финансов резултат

Финансовия резултат за 2009 г. е 0 лева печалба.