Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Годишен доклад 2017 г.

 I. Реализирани проекти:

1.“Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие”– цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 87550лева лв.

3.«Център за обществена подкрепа»- предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначении за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра –58440лева лв.

4.Проект “Изпълнение на държавната политика по проблема «домашно насилие» чрез Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра»– 3936,00лв

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

Стопанска дейност – 4390,00 лв.

Набрани средства от блготворителна изложба – базар за закупуване на климатик в Кризисен център – 1048,00 лв.

III. Финансов резултат

Финансовия резултат за 2017 г. е 0 лева