Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Годишен доклад 2018 г.

 I. Реализирани проекти:

1.“Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие”– цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра –93780,00 лв.

3.«Център за обществена подкрепа»- предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначении за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 62600,00 лв.

3.Проект “Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра» – цели подкрепа на пострадали от домашно насилие, предотвратяване рецидивите на домашно насилие, чрез работа по специализирана програма с извършители, превенция на насилието, чрез работа в училищна среда, мониторинг на прилагането на ЗЗДН през 2017г. и промяна на нагласите и нетърпимост към домашното насилие - 26 633,90 лв.

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

  1. Стопанска дейност –   35,00 лв.
  2. Членски внос – 174,00 лв.
  3. Набрани средства от блготворителна изложба – базар за закупуване на дрехи и вещи от първа необходимост за деца, потребители на услугите на организацията – 1623,55 лв.
  4. Средства от договори за дарения – 5000,00 лв.
  5. Целеви дарения по банков път за физически лица, подкрепяни от ЖС «Екатерина Каравелова» - 4303,86 лв.

III. Финансов резултат:

Финансовия резултат за 2018 г. е 0 лева