Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Годишен доклад 2019 г.

I.Реализирани проекти:

1.“Кризисен център за настаняване на жени и деца, жертва на насилие”– цели да осигури временен подслон за жени и деца, жертва на домашно насилие. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 101468,35лв.

3.«Център за обществена подкрепа»- предоставяне на комплекс от социални услуги, предназначении за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище. Финансира се като делегирана държавна дейност, чрез бюджета на Община Силистра – 68240,00лв.

II. Размер на безвъзмездно полученото имущество и приходите от други дейности за набиране на средства:

  1. Стопанска дейност –   1285,00 лв.
  2. Членски внос КНСБ 981,30 лв.
  3. Набрани средства от благотворителен базар «Заедно сме по – добри» – 2326,46лв.
  1. Набрани средства от благотворителен базар «Книга на надеждата» – 1580,00 лв.
  1. Дарени средства от физически лица(дарителница) - 1685,41,00 лв.
  1. Дарени средства за организацията по банков път 1530,00 лв.

5. Целеви дарения по банков път за физически лица, подкрепяни от ЖС «Екатерина Каравелова» - 381,31лв.

III. Финансов резултат:

Финансовия резултат за 2019 г. е 0 лева