Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelova

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра, което осъществява няколко социални услуги в момента (Център за обществена подкрепа, Кризисен център, Преходна къща „Резилианс” и др.), спечели проект на тема: „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра – качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“ (стойността на поректа 22,5 хил. лева, а донор е Държавен бюджет на Република България - чрез Министерство на правосъдието).

Повече за проекта може да научите тук 

 

ekaravelova covid19Сдружение с нестопанска цел „Женско сдружение Екатерина Каравелова“ Силистра“ получи финансиране по проект във връзка с ликвидиране на проблема с коронавируса (COVID-19) на стойност 10 хил. лв. Проектът, чиято реализация е в периода 1 юни – 17 юли 2020 г., е по линия на Дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” за подпомагане на лечебни заведения и общности в нужда (най-уязвимите групи, засегнати от кризата) в цялата страна по време на кризата с коронавируса

Фондът е създаден от Български дарителски форум (в действие е от 2004 г. като член на Световна мрежа за подкрепа на дарителите и партньор на Регионална инициатива в Централна и Източна Европа за развитие на корпоративното дарителство.), Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американска търговска камара.

В проекта на ЖС „ЕК“ Силистра, извършващо няколко социални услуги, са инициативи, насочени към 100 семейства в неравностойно положение, на които ще бъдат раздадени хранителни пакети, предпазни маски и дезинфектанти на спиртна основа, като същите ще бъдат информирани и съветвани относно предпазването от коронавируса; респираторни маски, ръкавици и престилки ще бъдат предоставени на Център за спешна медицинска помощ Силистра. 

От сайта bg.usembassy.gov научаваме: Над 30 са отзовалите се дарители, пожелали да участват във фондонабирането, като средствата по него са разпределени на две сесии, като само във втората са одобрени общо 32 проекта на стойност 287 509 лв. След двата кръга за набиране на кандидатури фондът подпомага общо 106 лечебни заведения, граждански организации, общини, читалища, както и социални инициативи на микро и малки предприятия от цяла България. С общо 961 493 лв. се осигурява медицинска апаратура, оборудване и защитни средства, необходими за обслужване на пациенти с коронавирус. Както още  хранителни продукти, лекарства и защитни средства за самотни възрастни хора, болни,  деца, безработни, бедни и други уязвими групи.

За две седмици във фонда са получени близо 700 кандидатури (303 НПО, 110 общини и 100 читалища (сред тях Народно читалище „Иван Вазов – 1941“, с. Срацимир - 5 000 лв). Нужда от финансиране обявиха също 55 болници (сред тях са МБАЛ Силистра АД, МБАЛ Тутракан ЕООД и МБАЛ Дулово ЕООД - по 10 000 лв) и 26 други лечебни заведения. Най-активни бяха кандидатите от малки градове. Над 100 организации предложиха дейности с регионален или дори национален обхват.

В условията на задълбочаващата се икономическа стагнация и социална изолация физическото оцеляване на все повече деца и семейства в риск от бедност се влошава. Голяма част от семействата, потребители на услугата „Център за обществена подкрепа” – Силистра, са многодетни, с малки деца, живеещи в материални лишения. За тях е изключително трудно да се справят в настоящата ситуация, т.к. родителите до този момент са разчитали основно на сезонна и почасова заетост и днес не могат да намерят препитание.

ЖС „Екатерина Каравелова” призовава всички, които могат да помогнат с адаптирани млека, памперси, пакетирани храни от първа необходимост!

ОТ ВАШАТА ПОДКРЕПА СПЕШНО СЕ НУЖДАЯТ:

1. Многодетно семейство – с 6 деца от 0 до 14-годишна възраст, от с.Средище, общ.Кайнарджа. Неотдавна домът им изгоря при пожар и към момента семейството живее под наем. Не разполагат с доходи. До преди месец семейството разчита на парите, които бащата изпраща от чужбина. Днес той е останал без работа и не разполага със средства, за да се върне в страната.

2. Самотна майка с дете на 6-месечна възраст от с.Сребърна. Жената не получава майчинство и детски. Разчита на помощта на бабата на детето и нейния съжител, които са без постоянна работа и доходи.

3. Шестчленно семейство от с.Калипетрово, с бебе на 4 месечна възраст. Майката на детето е със заболяване. Бащата е освободен от работа, а останалите членове на семейството до момента са разчитали единствено на парите, които изкарват от работа на надник.

4. Деветчленно семейство с шест деца от с.Искра, общ.Ситово. Родителите са безработни, без доходи. Днес семейството преживява с пенсията на бабата от 200 лв., т.к. родителите не могат да намерят работа.

Вашите дарения се приемат в пунктовете:

  1. Център за обществена подкрепа - гр.Силистра, ул. ”Н.Вапцаров” - 51, ет.2, тел.за връзка:086/820 487 (всеки делничен ден от 09.00 до 17.00 часа).
  2. Офис „Изипей” – гр. Силистра, бул. „Македония” 125 Е (всеки делничен ден от 8,30 до 18,30 часа, в събота от 10,00 до 14,00 часа). Лице за контакт – Десислава Кюмюрджиева - 0895434488

П     О     К     А      Н     А

Управителният съвет на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиква Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 28.02.2020г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

Т.2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;

Т.3. Приемане и освобождаване на членове на Сдружението;

Т.4.Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

Благодарение на направено материално дарение от фирма „ЖОАН” ООД – Силистра (www.joan.bg) , предоставяйки облицоващи и подови плочи, моноблок, порцеланова мивка, батерия за вода и др. строително – ремонтни материали, Женско сдружение „Екатерина Каравелова” успя да извърши ремонт на санитарен възел в непосредствена близост до кабинет, ползван от специалистите към Кризисен център – Силистра, за провеждане на консултативни услуги.

Сдружение „Екатерина Каравелова” изказва своята благодарност както на фирма „ЖОАН” ООД – Силистра, така и към фирма „Тотрис” ООД (www.totris.com), която дари осветителни тела за помещенията.

Специални благодарности отправяме и към всички, които допринесоха за набирането на средства в рамките на проведения през ноември 2019 г. благотворителен базар, 1405 лв. от които бяха използвани за ремонта на санитарните помещения.

WC1Wc2WC3