Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

74346790 749629268846522 396446887537803264 nНа 15 и 16 ноември 2019 г. в Силистра бе проведен благотворителен базар „Заедно сме по – добри”, чиято цел бе да фокусира вниманието на местното население и институции към необходимостта от противопоставяне на домашното насилие.

Организатор за 9-ти път бе Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ - Силистра. Събитието бе реализирано с подкрепата на граждани, дарили книги, играчки, бижута и др. вещи, след чиято разпродажба бяха набрани средства в размер на 2326,46 лева, които ще се използват за подпомагане дейността на Сдружението.

Екипа на организацията изказва своята благодарност на всички граждани, подкрепили каузата, на Община Силистра, която предостави за безвъзмездно ползване две шатри в центъра на града, на своите клиенти, които активно участваха в подготовката на събитието и на ДОБРОВОЛЦИТЕ с ГОЛЕМИ СЪРЦА – Дорина Йовева, Ивелина Иванова, Росица Христова и Живка Стойкова.

Специални благодарности отправяме и към Неделчо Карагенов /Дечко/ и невероятния му екип от Atar - The Art of Fire, които подкрепиха инициативата с омагьосващото си огнено шоу.


ЖС „Екатерина Каравелова” обявява конкурс за длъжността „психолог-социален работник”

по чл.68, ал.1,т.3 от КТ в Център за обществена подкрепа – гр.Силистра

Изисквания към кандидата

 • Образование – висше /хуманитарни дейности
 • Професионален опит – минимум 5 години в областта на психологията или социалните услуги

/ предимство за кандидата е психологическа квалификация/

Допълнителни изисквания:

 • Компютърна грамотност
 • Умения за работа в екип
 • Инициативност
 • Лоялност
 • Комуникативност
 • Конфиденциалност

 

Начин на провеждане на конкурса:

 • Подбор по документи
 • Интервю /познания по следните основни документи – Методика за предоставяне на социалната услуга ЦОП, Закон за закрила на детето и ППЗЗД, Кодекс на труда,Закон за социалното подпомагане и ППЗСП
 • Необходими документи за участие в конкурса:
 • Заявление до ръководителя на ЖС „Ек.Каравелова” в свободен текст
 • Автобиография
 • Копие от документ за завършено образование/квалификационни степени, сертификати и удостоверения за преминали обучения
 • Мотивационно писмо

 

Място и срок за подаване на документи:

Документи за кандидатстване за длъжността „психолог-социален работник” се приемат в офиса на ЖС „Ек.Каравелова” – гр.Силистра, ул.”Н.Вапцаров”-51, ет.2 до 07.10.2019г.

Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.

IMG 20190601 104702По повод Международния ден на детето – Първи юни, Центърът за обществена подкрепа и Кризисният център за жени и деца, жертва на насилие и трафик към Женско сдружение „Екатерина Каравелова” организираха незабравим празник за децата, ползващи социални услуги в сдружението. Негов своеобразен домакин стана фирма „Ребус”. Децата бяха посрещнати в авиобазата край с.Кайнарджа лично от нейния управител г-н Стоян Георгиев, който ги пренесе в непознатия за тях свят на авиацията. Той им разказа и представи нагледно какво е устройството на самолета, как се управлява самолет, какво е необходимо, за да станеш пилот, само мъже ли могат да управляват самолет…Истинско преживяване за децата на възраст от 5 до 16 години бе възможността да разгледат „железните птици” в авиобазата, да се качат на самолет и дори да участват в симулация по управление.

Празникът продължи с много игри и забавления на пистата на авиобазата и сладка почерпка, за която отново се бе погрижил домакинът.

По-късно празничният Първи юни за децата, потребители на ЦОП и КЦ, се пренесе в Дунавският парк на Силистра, където също ги очакваха много изненади, подаръци и игри. И, разбира се, много усмивки и вкусен сладолед. Така този Първи юни се превърна не само в щур за тях празник, но и в един незабравим ден, в който всички се забавляваха ЗАЕДНО, сбъдвайки още една мечта – да полетят на крилете на вълшебното и безгрижно свое детство!

01.06.2019 г.

П     О     К     А      Н     А

Управителният съвет на СНЦ ”Женско сдружение Екатерина Каравелова”- гр. Силистра, на основание чл.26, т.”в” от устава, свиква Общото събрание на сдружението, което ще се проведе на 18.05.2019г. от 14.00 часа, в гр.Силистра в офиса на организацията, находящ се на адрес: гр. Силистра, ул.”Н.Й.Вапцаров” № 51, ет. 2, при следният

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет за дейността на Управителния съвет;

2. Приемане на годишен финансов отчет на Сдружението;

3. Освобождаване на членове;

4. Промени в Устава на ЖС «Е.Каравелова»;

5. Разни.

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същият дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

        Председател на УС: Христина Георгиева

благодарим виЗа празника на жената – 8 март, Женско сдружение „Екатерина Каравелова” - гр. Силистра получи дарение от "УорлиПарсънс Нюклиър Сървисис" ЕАД и от служителите на същото дружество. Дарението е преведено по банкова сметка на организацията на две части, всяка от по 765 лв, общо 1530 лв. Волята на дарителите е тези средства да послужат в усилията на сдружението за оказване на помощ на жени и деца пострадали от домашно насилие.

Женско сдружение "Екатерина Каравелова" приема с благодарност направеното дарение и се ангажира да го изразходи според дарителската воля.

  Информация за дружеството – дарител: www.worleyparsons.com