Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Стартира нов социален проект на ЖС „Екатерина Каравелова“ в област Силистра, финансиран от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието на Република България, в изпълнение на закона за защита от домашно насилие.

Проектът„Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“(16.05.–16.11.2018 г.) в общините от регион Силистра е най-новото предизвикателство в социалната сфера пред Женско сдружение „Екатерина Каравелова“. Екипът на Сдружението е единствен по рода си в неправителствения сектор в Крайдунавска Добруджа, ангажиран по темата.
В рамките на проекта ще бъде анализиран и 
проблемът през 2017 г. в регион Силистра чрез мониторинг на прилагането на Закона за защита от домашно насилие. Данните ще покажат промяната на нагласите и нетърпимостта към домашното насилие. Изготвеният мониторингов доклад ще бъде дискутиран в рамките на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие, учреден през 2014 г., в който участва и Областна администрация Силистра. Материалът ще бъде предоставен на всички заинтересовани институции, работещи по проблема, но ще го има в електронен вид и на сайта на ЖС „Екатерина Каравелова“ – www.ekaravelova.org .

Както всеки проект, и този има дейности за подкрепа на пострадали от домашно насилие – при заявка от страна на лице, обект на домашно насилие– самозаявило се или насочено от Дирекция „Социално подпомагане“, Районно управление на полицията или друга институция, се прави договорка за начина на предоставяне на услугите – мобилно или чрез посещение на място в Центъра.
Предвидена е и работа по специализирана програма с извършители, която е дългосрочна.

Предстои прилагане на Програма за ранна превенция, разработена от Женско сдружение „Екатерина Каравелова“през 2017 г., която е внедрена в 3 училища на област Силистра. През 2018 г. предстои програмата да „влезе“ в още училища от 7-те общини на областта. В рамките на проекта ще бъдат проведени 24 интерактивни урока с 360 деца. Програмата включва различни методи за работа в училищата, съобразена е с особеностите на възрастта и пола – лекционна част, казуси, ролеви игри, интерактивни уроци и тренинги.
Отново до края на м. октомври т.г. ще бъде изработен, отпечатан и разпространен във вид на книжка мини наръчник за ученици
(деца от 7 до 10 години), в който по подходящ начин ще бъдат представени видовете насилие и възможността за подкрепа.

Един от застъпените подходи в проекта е неговото оповестяване пред широката общественост и заинтересованите среди. Публичността е част от мерките за преодоляване и превенция на насилието. Това този път ще стане с издаването на информационна брошюра и рекламни календари, които ще бъдат разпространени сред училища в регион Силистра, социални институции и кметства в региона. В края на проекта е замислено провеждане и на „Ден на отворените врати, когато Центърът за консултиране и превенция на домашно ще бъде отворен за граждани и заинтересовани страни.