Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Повече от месец Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ работи по поредния си финансиран от Министерството на правосъдието проект „Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“, чиито основни цели са насочени към подкрепа на пострадали от домашно насилие, работа по специализирана програма с извършители, превенция на насилието, чрез работа в училищна среда и мониторинг на прилагането на националното законодателство по проблема в регион Силистра през 2017 г.  

Периода на реализация на проекта е 6 месечен /16.05.2018 – 16.11.2018 г./, а максимално допустимото финансиране е в размер на 26918 лв., които са договорени в рамките на Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. между Министерството на правосъдието и Сдружението.

От старта на проекта до момента експертите на ЦКПДН са работили с 8 лица, потърсили подкрепа, 7 от които са насочени към услугите от РУ „Полиция“ – Силистра, а едно от лицата е насочено от Отдел „Закрила на детето“. Проведени за периода са 23 юридически консултации и 23 социални. Прави впечатление, че пострадалите не търсят подкрепата на психолог.

В специализираната програма за извършители на домашно насилие са включени 6 лица, 5 от които са регистрирани като случаи преди началото на проекта, но работата с тях продължава. Основанието за включването на тези лица е съдебно Решение на Районен съд - Силистра, с което извършителите са задължени да посещават програмите. Проведениса 31 психологически, 10 юридически и 6 социални консултации.

През 2017 г. организацията разработи програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие.  В рамките на настоящия проект предстои приложение на програмата в училища от 7-те общини на област Силистра. Стартирана е подготовката на мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Същият ще бъде отпечатан преди началото на учебната година и ще бъде разпространен сред ученици и учители в началния курс на обучение.  Наръчника ще бъде достъпен в електронен вариант на интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org

За четвърта поредна година Сдружение «Екатерина Каравелова» извършва мониторинг по приложението на Закона за защита от домашно насилие на територията на региона. Към момента е събрана информация за прилагане на нормативната уредба, за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г. Същата се обработва и анализира  като предстои изготвянето на мониторингов доклад. Той от своя страна ще бъде дискутиран в рамките на създадения през 2014 г. Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в Силистра. След обсъждането и приемането, доклада ще бъде предоставен на заинтересованите институции работещи по проблема. Докладът ще бъде достъпен за граждани и заинтересовани страни в интернет страницата на организацията www.ekaravelova.org.

В края на проекта се предвижда информационна кампания в регионалните медии по темата за борбата с домашното насилие и „Ден на отворените врати”, когато Център за консултиране и превенция на домашно насилиеще бъде отворен за граждани и заинтересовани страни.