Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

зад стените на домаВ изпълнение на Проект„Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“, финансиран по Договор № 93–00–136/16.05.20187 г. от Държавния бюджет, чрез Министерството на правосъдието, ЖС «Екатерина Каравелова» - Силистра изготви мини наръчник «Зад стените на дома», насочен към деца във възраст от 7 до 10 години.  Същият цели подкрепа на деца и превенция на домашното насилие.

На 25 септември предстои провеждането на първа от общо 24 планирани срещи по училища за приложение на програмата за рана превенция «Скрити пред очите ни», разработена от Сдружението през 2017 г. В рамките на предвидените уроци ще беде разпространен и мини наръчника, изготвен по настоящия проект.

Сдружение «Екатерина Каравелова е планувало множество инициативи и през м. Октомври 2018 г. Предстои провеждането на заседание на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, предвидено за 17.10.2018 г. Два дни по – късно ще се проведе традиционната вече инициатива «Заедно сме по – добри», в рамките на която ще се реализират благотворителен базар и концерт. Средствата, набрани от баготворителност ще бъдат предоставени на деца, потребители на услуги към организацията, за закупуване на дрехи и вещи от първа необходимост.