Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

17.10.2018 ERSPDNПрез м. май 2018 г. стартира изпълнението на Проект „Устойчиво развитие на Център за консултиране и превенция от домашно насилие Силистра“. Същият е финансиран от Министерството на правосъдието и ЖС „Екатерина Каравелова“ Силистра.

В рамките на проекта се подкрепят пострадали от домашно насилие, основно чрез юридическо и социално консултиране. Работи се и с извършители на насилие, насочени със съдебна заповед от съдилищата на територията на регион Силистра. Програмата е дългосрочна, като в рамките на 6 месеца с извършителите работи основно психолог.

В разпространение сред ученици и учители в началния курс на обучение в училищата е мини наръчник по темата, насочен към деца във възраст от 7 до 10 години. До края на м. ноември т.г. се предвижда провеждането на срещи по училища за приложение на програмата за превенция.  

На 17 октомври, с подкрепата на областния управител Ивелин Статев, в Областна администрация Силистра бе проведено заседание на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие, създаден през 2014 г. Членове на съвета са представители на различни институции, вкл. правораздавателни органи, социални служби, общински администрации и други от цялата Силистренска област.

В някои от точките в дневния ред на заседанието бе представена и обсъдена картината, очертана в поредния 4-и мониторингов доклад за периода 1.01.2017 – 31.12.2017 г. по приложение на Закона за защита от домашно насилиев региона. Набелязан бе и план за действие на съвета през 2018 – 2019 г., включващ изпълнение на мерки от Националната програма за борба и превенция на домашното насилие.