При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Logo ekaravelova

В трети месец по ред екипът на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра работи в различни направления по договор с Министерство на правосъдието в реализацията на проект на тема „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра – качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“.Проекта е финансиран със средства от Държавния бюджет на Република България, чрез Министерството на правосъдието по Договор № 93-00-153/08.06.2020 г.

Една от постоянните дейности е услугата за подкрепа на хора, пострадали от домашно насилие и работата по специализирана програма с извършители, чрез съдействие от психолог, юрист и социален работник. Междувременно бе направено и предвиденото в проекта проучване по темата, което ще даде реална обратна връзка по повдигнатите в анкетата въпроси за домашното насилие.

Актуалната за месеца дейност бе свързана със създаването на помощния материал „Аз не съм жертва”, който е във вид на наръчник за ползване от гражданите. За подготовка на специфичното му съдържание ще бъде в полза именно проучването в интернет, на което се отзоваха над 536 лица, 112 от които мъже. Проектът на наръчника вече е предоставен от външния експерт гл. ас. д-р Манол Манолов, който е преподател в Университета във Велико Търново (неговите научни интереси са в сферите „Социална психология, Психология на личността, Народопсихология”).

Целта на наръчника е да подпомага превенцията във връзка с домашното наилие, давайки информация в няколо посоки: за формите на домашното насилие и факторите, които го предизвикват; какъв е психологическият профил на жертвите и методите за контрол над тях; какви са полезните стратегии за справяне с насилието; какви права имат пострадалите според законодателството и не на последно място – посочват се правомощията на институциите при подпомагане на пострадали от насилие.

По статистически данни от предното десетилетие, в световен мащаб около 40% от всички престъпления, свързани с насилие, са станали в домашни условия, а самото насилие върху жени и деца в семейството се извършва в 90% от близки хора.

В рамките на проекта, който е до 8 ноември т.г., е предвиден още един вид справочник на тема „Агресията не е сила!”, по който също се работи. За екипа на неправителствената организация, осъществяващ проекта, той е поредна възможност за надграждане в работата с извършители и с жертви на домашно насилие, както и с гражданството като цяло.

Logo ekaravelova

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра проведе нови дейности по проекта „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра – качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“, който е в реализация за времето от 8 юни до 8 ноември 2020 г. на основание договор с Министерство на правосъдието. 

Във връзка с някои от тях има определени резултати: предоставяне на подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа по специализирана програма с извършители чрез съдействие от психолог, юрист и социален работник (на принципа на индивидуалните консултации – 4 пъти месечно). В рамките на изминалия месец е работено по случаи на домашно насилие с 8 пострадали – насочени от МВР, и с 4-ма извършители – по решение на съда.

Logo ekaravelova

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ Силистра, което осъществява няколко социални услуги в момента (Център за обществена подкрепа, Кризисен център, Преходна къща „Резилианс” и др.), спечели проект на тема: „Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра – качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“ (стойността на поректа 22,5 хил. лева, а донор е Държавен бюджет на Република България - чрез Министерство на правосъдието).

Повече за проекта може да научите тук 

 

Въпросникът не е тясно предназначен за жертви или насилници. Той е общ, тъй като основната цел е измерването на общите нагласи спрямо явлението. Въпросникът се стреми да представи актуалната обстановка във връзка с домашното насилие в страната. Темата, като всяка друга тема касаеща личността и по-конкретно страданието на личността, е трудна. Но въпреки тази трудност, само информацията за актуалните данни и ситуация дават възможност "борбата" с ужасното явление да продължи с най-подходящите инструменти. Молим Ви да отделите до 10 минути за попълване на долупредставената анкета.

ekaravelova covid19Сдружение с нестопанска цел „Женско сдружение Екатерина Каравелова“ Силистра“ получи финансиране по проект във връзка с ликвидиране на проблема с коронавируса (COVID-19) на стойност 10 хил. лв. Проектът, чиято реализация е в периода 1 юни – 17 юли 2020 г., е по линия на Дарителски фонд „Обединени срещу Covid-19” за подпомагане на лечебни заведения и общности в нужда (най-уязвимите групи, засегнати от кризата) в цялата страна по време на кризата с коронавируса

Фондът е създаден от Български дарителски форум (в действие е от 2004 г. като член на Световна мрежа за подкрепа на дарителите и партньор на Регионална инициатива в Централна и Източна Европа за развитие на корпоративното дарителство.), Фондация „Америка за България“, Посолството на САЩ в България и Американска търговска камара.

В проекта на ЖС „ЕК“ Силистра, извършващо няколко социални услуги, са инициативи, насочени към 100 семейства в неравностойно положение, на които ще бъдат раздадени хранителни пакети, предпазни маски и дезинфектанти на спиртна основа, като същите ще бъдат информирани и съветвани относно предпазването от коронавируса; респираторни маски, ръкавици и престилки ще бъдат предоставени на Център за спешна медицинска помощ Силистра. 

От сайта bg.usembassy.gov научаваме: Над 30 са отзовалите се дарители, пожелали да участват във фондонабирането, като средствата по него са разпределени на две сесии, като само във втората са одобрени общо 32 проекта на стойност 287 509 лв. След двата кръга за набиране на кандидатури фондът подпомага общо 106 лечебни заведения, граждански организации, общини, читалища, както и социални инициативи на микро и малки предприятия от цяла България. С общо 961 493 лв. се осигурява медицинска апаратура, оборудване и защитни средства, необходими за обслужване на пациенти с коронавирус. Както още  хранителни продукти, лекарства и защитни средства за самотни възрастни хора, болни,  деца, безработни, бедни и други уязвими групи.

За две седмици във фонда са получени близо 700 кандидатури (303 НПО, 110 общини и 100 читалища (сред тях Народно читалище „Иван Вазов – 1941“, с. Срацимир - 5 000 лв). Нужда от финансиране обявиха също 55 болници (сред тях са МБАЛ Силистра АД, МБАЛ Тутракан ЕООД и МБАЛ Дулово ЕООД - по 10 000 лв) и 26 други лечебни заведения. Най-активни бяха кандидатите от малки градове. Над 100 организации предложиха дейности с регионален или дори национален обхват.