Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

Алианс за защита от насилие основано на пола http://alliancedv.org/

Национална мрежа за децата http://nmd.bg/

Областен управител Силистра http://www.ss.government.bg/

Областна дирекция на МВР https://www.mvr.bg/silistra

Община Силистра https://www.silistra.bg/

Община Алфатар http://alfatar.egov.bg/

Община Ситово http://www.sitovo.bg/

Община Кайнарджа http://kaynardzha.egov.bg/

Община Тутраканhttp://tutrakan.egov.bg/

Районен съд Силистра http://www.srs-bg.com/

Районен съд Тутракан http://www.rs-tutrakan.com/

Районен съд Дулово http://www.rs-dulovo.com/

Районна прокуратура Силистра https://www.prb.bg/bg/rpsilistra

Адвокатска колегия Силистра https://slak.lex.bg/

Регионална дирекция „Социално подпомагане” и Дирекции „Социално подпомагане” на територията на регион Силистра

Регионално управление „Образование”

ПГМТ „Владимир Комаров” http://pgmt-komarov.eu/bg/index.html

ПЗГ „Добруджа”http://pzg-dobrudja.bg/

ПГ по селско стопанство, с. Ситово http://www.pgss-sitovo.com/

СУ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Силистра https://www.suvapcarov.com/

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Силистра http://km-silistra.com/

СУ „Йордан Йовков”, гр. Тутракан http://souyovkov.com/