Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

centyr za OPЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - СИЛИСТРА

гр.Силистра, п.к.283, тел/факс: 086 820 487

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

                                                                   

„Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотврятяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от учлище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семйства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

534339 115966838600384 1057928997 n

ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ е изграден през 2011 г. от Женско сдружение „Екатерина Каравелова” със средства от държавния бюджет на Република България, предоставени на проектен принцип, чрез Министерството на правосъдието. Финансирането е в изпълнение на чл. 6, ал. 7 от Закона за защита от домашно насилие.

Центърът предлага специализирана помощ за пострадали от домашно насилие и извършители на такова, предоставяйки комплекс от услуги по следните програми:

ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЧЛ. 5, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ - насочена е към подпомагане на жертвите на домашно насилие. Включването в тази програма е доброволно и отчита спецификата на всеки конкретен случай. В зависимост от заявката ви за подкрепа, вие може да получите:

eagrants

„Резилианс – умението да преодоляваш трудности”

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА

Все още у нас липсват услуги за жертви на насилие, основано на пола за справяне с дълготрайния ефект от преживяна травма.  Работата с лица, ползвали услугата Кризисен център е необходимо да продължи в посока оказване на подкрепа за постигане на устойчива мотивация, решаване и привеждане на решението в действие. Често тези хора се нуждаят от продължаване на образованието, намиране на работа, намиране на самостоятелно жилище и създаване на подходящи битови условия за отглеждането на техните деца. За да бъде тяхната социализация по – успешна е необходимо е да се приложи нов подход, който да запълни липсата на регламентирана услуга.

Picture1КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА ОБЕKТ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ И ТРАФИК НА ХОРА

Женско сдружение „Екатерина Каравелова” – Силистра е външен доставчик на социалната услуга «Кризисен център» - делегирана държавна дейност за Община Силистра.

„Кризисен център” е комплекс от социални услуги за деца и лица, пострадали от насилие, трафик на хора или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 3 месеца, с възможност за удължаване до 6 месеца, когато важни обстоятелства налагат това, и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране на потребителите или социално - психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.

Женско сдружение «Екатерина Каравелова» е социално ориентирана организация и подпомага своите клиенти по различни начини: