Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

книга за надеждата

На 22 и 23.12.2020 г. в Силистра се проведе благотворителен базар „КНИГА ЗА НАДЕЖДАТА”. Събитието бе организирано от Неделчо Карагенов (Дечко). С благотворителната кауза, зад която той и неговите приятели застанаха, се повдигна темата за домашното насилие, която все още е табу в нашето общество. Младите хора обърнаха внимание на проблема и запознаха обществото на град Силистра с възможностите за решаването му. Събираните средства в размер на 2100 лв. бяха дарени на Женско сдружение „ Екатерина Каравелова“ Силистра, което подкрепя жертви на домашно насилие (жени, деца и възрастни) , намиращи се в затруднено положение, като им осигуряват необходимата подкрепа за да започнат един нов живот.
С тази инициатива Дечко и приятели искаха и се надяваме, че постигнаха стимулиране четенето на книги и вдъхването на нов живот на вече прочетени книги, предоставяйки възможност на всички хора независимо от финансовият им статус да се сдобият с книга от проведени базар. Не на последно място целта на събитието бе стимулиране на благотворителната дейност, като пример за едно по-отговорно и състрадателно общество.

Женско сдружение „Екатерина Каравелова” Силистра изказва своята сърдечна благодарност на организатора на благотворителното събитие „Книга за надежда” Неделчо Карагенов, както и на всички добри хора, отзовали се в подкрепа на пострадалите от домашно насилие! Набраните средства в размер на 2100 лева ще бъдат използвани за подкрепа на лица, пострадали от насилие, клиенти на организацията.

Благословени празници, благодетели!

AZNOPСофия, 10.12.2020 г.

Настояваме занезабавни законодателни мерки за засилена защита на жените и децата срещу насилие!

Настояваме за внасяне и приемане на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за защита от домашното насилие!

/Жените и децата срещу трюфелите или и жените, и децата, и трюфелите!/


1. В началото на тазгодишната кампания срещу насилието срещу жените Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” отправи апел към държавата за признаване и финансова подкрепа на програмите и услугите за пострадалите от насилие като услуги на първа линия и от първа необходимост. Това е още по-неотложно и поради доказаната ескалация на насилието и намалените шансове за подкрепа на пострадалите лица поради пандемията от КОВИД-19.

2. Ние настояваме и за засилване на мерките за превенция на насилието срещу жени, като се приемат и така необходимите промени в Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН) и в Наказателния кодекс, подготвени към Министерството на правосъдието и по инициатива на Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола”. Алиансът и организациите членове на Алианса, които са в основата на приемането на законодателството срещу насилието срещу жените, работят вече няколко години в посока на законови промени за разширяване и засилване на защитата на жените и децата пострадали от домашно насилие.

3. Законопроектът изработен към Министерство на правосъдието е вече факт от юни месец тази година, след почти две години съвместна работа и с други институции и организации. Особено важни разпоредби, предвидени в този законопроект, са свързани с уредбата на програмите за подкрепа и възстановяване на пострадалите лица, с осигуряване на тяхното финансиране, с разширените гаранции за защита на пострадалите деца, с предвиждането на орган за провеждане на политика в тази област – Национална комисия за превенция и защита от домашното насилие към Министерски съвет.

Работата по проекта се проведе под компетентното ръководство на Министър Д. Ахладова, като проектът за промени в законодателството е подкрепен и от г-жа Диана Ковачева – Омбудсман на РБългария, която инициира и подкрепя и важните промени в Наказателния кодекс за засилване на наказателната отговорност за престъпления свързани с домашното насилие.

Нашето очакване беше, че законопроектът ще бъде внесен в 44то Народно събрание поне до края на дните на кампанията срещу насилието срещу жени до 10 декември 2020 година- Световния ден на правата на човека.

ДO:

ДУБРАВКА ШУИЦА, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ „ДЕМОКРАЦИЯ И ДЕМОГРАФИЯ“ ЕК

ВЕРА ЙОУРОВА, ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ „ЦЕННОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТ“ ЕК

ЕЛИЗА ФЕРЕЙРА, КОМИСАР „СБЛИЖАВАНЕ И РЕФОРМИ“ ЕК

НИКОЛА ШМИТ, КОМИСАР „РАБОТНИ МЕСТА И СОЦИАЛНИ ПРАВА“ ЕК

ДИДИЕ РАЙНДЕРС, КОМИСАР „ПРАВОСЪДИЕ“ ЕК

ХЕЛЕНА ДАЛИ, КОМИСАР „РАВНОПОСТАВЕНОСТ“ ЕК

РЕНАТЕ УИНТЕР, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИТЕТА ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО КЪМ ООН

ДУНЯ МИЯТОВИЧ, КОМИСАР ЗА ЧОВЕШКИ ПРАВА КЪМ СЪВЕТА НА ЕВРОПА

МАЙКЪЛ О’ФЛАЕРТИ, ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ФУНДАМЕНТАЛНИ ПРАВА КЪМ ЕК

ХЕНРИЕТА ФОР, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА УНИЦЕФ

МАРИ-ЛУИЗ КОЛЕИРО ПРЕКА, ПРЕЗИДЕНТ НА ЮРОЧАЙЛД

МАРИЯ ХЕРЦОГ, ПРЕЗИДЕНТ НА ЧАЙЛД РАЙТС КОНЕКТ

КАРОЛ ВЕЛЛАМИ, ПРЕЗИДЕНТ НА ЕКПАТ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ

10 декември 2020, София

ОТВОРЕНО ПИСМО

От 70 граждански организации в България по повод атаката срещу правата на децата по повод предложенията за изменения в Закона за закрила на детето

Уважаеми госпожи и господа, представители на международни и европейски институции,

Обръщаме се към вас, за подкрепа за каузата на правата на децата в България, които в последните три години системно се нарушават.

Конкретен повод за нашето писмо е внесения на 4 декември 2020 в Народното събрание на Република България законопроект за изменение и допълнение на Закона за закрила на детето с номер 054-01-111. Вносител е парламентарната група на ВМРО, част от управляващата коалиция в страната. Законопроектът, ако бъде приет, ще върне българското законодателство и практика за закрила на детето 20 години назад. Внесените предложения са в категорично противоречие с Конвенцията на ООН за правата на детето и разбирането за децата като субекти, личности и граждани, а не като нечия собственост.

Основните идеи на предложението за законодателна промяна са:

  • В законопроекта се ограничават възможностите институциите да прилагат базови стандарти за закрила правата на децата. Нарушава се сериозно балансът и се залага противопоставяне на права на родители, настойници, попечители и правата на децата, които е в противоречие с всички международни документи за закрила на децата.
  • Немотивирано се променя дефиницията за "дете в риск", като базови критерии се подменят със субективни преценки.
  • Принципът за спазване на „най-добрия интерес на детето“ е заменен със спазване на „традициите, добрите нрави и общоприетия морал в държавата“, което противоречи не само на Конвенцията за правата на детето, но и на правото на ЕС.
  • Подаването на сигнал за опасност за детето се обвързва с предварително подписана и нотариално заверена декларация за истинност, което повишава неимоверно бариерата за сигнализиране и на практика би провалило всеки опит на близки до семейството или детето лица, вкл. учители, съседи, приятели, да сигнализират институциите за закрила.
  • Предвижда се правата за отглеждане на дете да могат да се дават на трети лица чрез нотариално заверена декларация, сякаш децата са недвижима собственост, която може да се преотстъпва за ползване.

Тази инициатива за законодателна промяна е част от поредица от действия, застрашаващи правата на децата в България.Националистически политически партии и популистки организации, често с политически цели превърнаха българското общество в обект на дезинформация и пропаганда, използвайки темата за закрилата на децата и свързаното с нея законодателство. В резултат българските детски правозащитни организации станаха обект на нападки, а отделни активисти са и системно оклеветявани в публичното пространство.

стани таен дядо Коледа             

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В навечерието на Коледните и Новогодишни празници доброволци към ЖС „Екатерина Каравелова” инициират благотворителна кампания под наслов „Стани таен Дядо Коледа”. Кампанията е насочена към деца от социално слаби семейства , потребители на услугата Център за обществена подкрепа.

С набраните средства ще бъдат закупени коледни подаръци за децата и хранителни продукти за семействата им, за да направим заедно идващите празници по-светли и щастливи, изпълнени с доброта и усмивки за повече хора!

Ако желаете да станете част от инициативата и един от благодетелите, в образа за белобрадия старец, можете да дарите средства в разкритите дарителници

Салон за красота „Илюзия”     

Каса на Изипей, бул. „Македония” 127

 „Ок офис”, ул.”Добрич”- 74

Офис на ЖС „Ек.Каравелова”, ЦОП-бул.”Н.Вапцаров”-51,

както и да предоставите дълготрайни хранителни продукти, играчки, дрехи за деца

Вашите дарения ще се събират до 22.12.20г., след което Дядо Коледа ще зарадва с подаръци и лакомства нуждаещите се деца!

Стани част от инициативата, бъди Дядо Коледа за дете в нужда!

За повече информация:

Габриел Дамянов- 0896768731

Иван Недев- 0893410653

ЦОП – 086/820-487

Logo ekaravelovaНа финалната права в Силистра е проектът на Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ на тема Център за консултиране и превенция от домашно насилие – Силистра – качествени услуги за пострадали и извършители на домашно насилие“, реализиран от екипа на Сдружението - най-големият доставчик на социални услуги в областта полиня на неправителствения сектор. Проектът е финансиран за периода м. юни - м.ноември 2020 г. от бюджета на Република България, чрез Министерство на правосъдието, по договор за безвъзмездно финансиране № 93-00- 153 от 8.06.2020 г.

В основата на проекта бяха няколко дейности – консултации в различни сфери – юридически, социални и др., както и подготовка на два наръчника, насочени към обектите на домашно насилие (пострадалите) и неговите извършители - субектите пълнолетният наказателно отговорен индивид носи отговорност за действията си, които са скачени „съдове“ в проблема за домашното насилие.

Единият от наръчниците се нарича Аз не съм жертва“ и е насочен към хора – пострадали от насилие, както и към всички други в нашето общество, които имат интерес къмпроблематиката. Той ще е полезен и за младежите, на които им предстои да създават семейство, защото около 40% от всички престъпления, свързани с насилие, стават по правило в домашни условия, и евентуално не са застраховани да попадат в ситуации, за които трябва да бъдат подготвени. Запознавайки се с проблема, ще си спестят неприятности с последици, както за самите тях, така и за най - близките им хора. За тази цел е необходимо да имат познания, за да умеят да реагират правилно при конфликтите с партньора си вкъщи и т.н.

Наръчникът цели да претотврати домашното насилие, поради което е своеобразен инструмент за превенция. На практика той представя формите на домашно насилие и факторите, които го провокират. В него са описани психологическият профил на жертвите и методите за контрол над тях, представени са стратегии за справяне с насилието, посочени са правата на пострадалите по смисъла на българското законодателство, както и правомощията на институциите при подпомагане на пострадали от насилие. Наръчникът съдържа още контактна информация и насоки за справяне с проблема.

Вторият наръчник е с име „Агресията не е сила“. Той е насочен към формите на превантивна дейност от страна на институциите, предоставяйки възможност на извършителите на домашно насилие да получат разбираемо обяснение за част от своето неприемливо поведение и последици за самите тях. Авторите са наясно, че не е възможно събиране на едно място на комплексното поведение на извършителите на домашното насилие. Но като съставители на помощен материал те вярват, че благодарение на него дори ограничаване въздействието на само една от предпоставките,би била сериозна победа в борбата срещу страданието на жертвите.

Разгледани са редица елементи на двете явленияагресията и насилието, които са неразривно свързани едно с друго: причини за тяхното възникване; психологически профил на извършителите на насилие; влияние на насилието върху останалите членове в семейството; стратегии за справяне с агресията; права на пострадалите по смисъла на българското законодателство; последствия за извършителите на насилие.

За насилието казваме, че е „Всяка форма на действие или бездействие, в което се включва умисъл, предварително намерение, цел; повторяемост във времето - то се случва отново и отново, превръщайки се в стандарт на поведение; градира във времето, става по-интензивно, често и силно; винаги е налице конкретен обект на насилието. Насилието при всички обстоятелства цели увреждане на чуждото тяло и/или личност. Независимо от това, по какъв начин извършването на насилие е „оправдано“ от страна на насилника, това е забранено поведение, за което следва и правно възмездие.

Конкретно за т.нар. домашно насилие: „То се състои най-вече в оскърбително и принудително отношение. Често започва с унижение и заплашително поведение, включващо заплахи за причиняване на болка. Насилието се използва и за налагане на контрол, използвайки живота на друг човек, изолация, манипулация и поставяне на граници върху личните свободи. Друг типичен вариант на насилие може да включва икономическа злоупотреба, чрез отказване на финансова независимост и контролиране на икономическите решения. Насилствено поведение от този тип не може да бъде счетено за серия несвързани събития, докато реалното физическо насилие често е крайният резултат от месеци или години на заплашване и контрол“.

Двата наръчника са реално малки енциклопедии от по 60-70 страници, в които се разглеждат теоретични постановки и споделена на достъпен език практика от случаи в съвременните семейства. В тях се съдържат съвети за превенция, както и много разнообразна полезна информация по въпроса за домашното насилие. Припомняме, че в рамките на проекта онлайн в интернет бяха анкетирани над 500 доброволци, пожелали да отговорят на въпроси по темата. Събрана и обработена информация е послужила като стартова платформа за развиване на проекта, а оттам и за превръщане на двата основни документа (наръчниците)в настолна книга за мнозина българи от всички възрасти, социални прослойки, етнически и други обособени в обществото групи.