Политики

Дарете

smetka3.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

 

1. Програма за работа с младежи в горен гимназиален курс, насочен към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за превенция и защита от домашно насилие

 

2. Анализ на резултатите от национално количествено и качествено изследване на полово - ролевите стереотипи, нагласи към домашното насилие и взаимоотношения в семейството в България, проведени в периода м. януари - м. октомври 2022 г.

 

3. Сборник с доклади от научно - практическа конференция на тема: "Насилието в българското семейство" - 21 април 2023 г. гр. В.Търново

4. Помагало "Ние сме с вас" - превенция и работа с домашното насилие

 

5. Ръководство за специалисти, извършващи защита на пострадали от домашно насилие

 

6. Наръчник за хора с управленски позиции

 

7. Изследване на етнопсихологическите характеристики на българското семейство в контекста на насилието, основано на пола 

 

8. Аз не съм жертва! -Мини ръководство за лица, пострадали от домашно насилие 

 

9. Агресията не е сила! -  Мини ръководство за лица, извършители на домашно насилие 

 

10. Агресията не е сила! - Наръчник за лица, извършители на домашно насилие

 

11. Аз не съм жертва! - Наръчник за лица, пострадали от домашно насилие

 

12. Резултати от проведено анкетно проучване по проблемите на домашното насилие

 

13. Наръчник за подпомагане на лица, обект на домашно насилие 

14. Превенция на насилието, чрез работа в училищна среда

15. Програма за работа с извършители на домашно насилие в ЦКПДН - Силистра

16. Специализирана програма за прилагане на подхода Резилианс

17. Стандарти за работа по случаи на домашно насилие

 

 

18. Доклад за мониторинг по прилагане на закона за защита от домашно насилие на територията на регион Силистра. Период: 01.01.2016 г.-31.12.2016 г.

19. Програма за работа с подрастващи, насочена към развитие на знания, нагласи, убеждения и ценности за ранна превенция и защита от домашно насилие - 2017 г.

20. Зад стените на дома - мини наръчник за ученици на възраст от 7 до 10 години

 

21. Доклад за мониторинг по прилагане на закона за защита от домашно насилие на територията на регион Силистра. Период: 01.01.2017 г.-31.12.2017 г.