При нужда

Phone1.png

Търсене

Официален сайт на Програма „Фонд Активни граждани България“

Заедно сме по добри!

zaedno po dobri 2015„Заедно сме по – добри” се реализира в Силистра вече за 5 – ти път. С тази инициатива Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие и Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, в партньорство с Община Силистра и Ученически парламент, се включиха в международната 16 дневната кампания срещу насилието над жени. Целта на събитието бе да фокусира вниманието на местното население и институции към необходимостта от противопоставяне на домашното насилие, което е в основата на почти всички други видове насилие – сексуално, в училище, на улицата, насилствени бракове, трафик на хора.
Участие в концерта взеха младите таланти от Силистра - групите Мегатон и NEWTON към център за музика и изкуства „Мегатон” с ръководители Миглена Илиева и Илия Илиев; балет „Лиденс” към Народно читалище „Доростол 1870” с ръководител Лидия Маркарян и театрално студио „Артистик” към ОДК с ръководител Христо Христов.
През тази година за втори път традиционния вече концерт бе съчетан с благотворителна изложба – базар. За да подпомогнат набирането на средства, младите художници от Силистра Боян Иванов и Деница Тодорова дариха 6 свои картини, които бяха разпродадени на търг. Общата сума, събрана за тях е в размер на 145 лв. Една от картините закупи Областния управител на Силистра – г-н Стоян Бонев, а останалите станаха притежание на ценители на таланта на художниците. 
Общо събраните благотворителни средства при провеждане на инициативата са в размер на 808,70 лв. Те са предоставени на Женско сдружение „Екатерина Каравелова”, за дa подпомогнат тяхната дейност в подкрепа на жени и деца, обект на насилие и трафик на хора.


Plakat16 дни активност срещу насилието върху жени – една кампания, актуална от четвърт век насам, инициирана от Центъра за глобално лидерство на жените, провеждана между Международния ден срещу насилието над жени – 25 ноември, и Международния ден на човешките права – 10 декември, свързан с приемането на Декларацията за правата на човека през далечната 1948 г., ставаща все по-актуална у нас и по света.
Тази година се навършват 20 години на Пекинската декларация и платформа за действие в това направление, повод за Секретариата на ООН да призове чрез експресията на оранжевия цвят да бъдат предприети действия за политическо и обществено сътрудничество с цел преодоляване на насилието над жени. 
България e част от световната инициативата за борба на организации, институции и граждани в световен мащаб, по глобалната тема „Насилие срещу жени”.
През 2015 г. избраният локален тематичен акцент е върху спешното ратифициране от страна на българското правителство на Истанбулската конвенция. 
Във връзка с кампанията Експертният регионален съвет по проблемите на домашното насилие и Женско сдружение „Екатерина Каравелова” в Силистра реализират няколко инициативи с подкрепата и партньорството на Ученически парламент и община Силистра. 25 ноември е определен за Ден на отворените врати между 10 до 12 ч., след което е предвиден семинар с ученици на тема «Домашно насилие». На 30 ноември и на 2 декември ще бъда проведени т.нар. флашмоб в предварително избрани райони на град Силистра. На 3 декември е традиционният вече концерт под мотото „Заедно по-добри”, съчетан с изложба базар за набиране на средства за дооборудване на преходна къща «Резилианс» и в полза на социалните услуги, предоставяни от Женско сдружение „Екатерина Каравелова”.
Нека с «Код оранжев» се изправим в дните на една световна кампания срещу насилието над жени. „Оцветете света в оранжево” означава светло бъдеще без насилие. 
Бъдете с нас от 10 до 12 часа на 25 ноември в Деня на отворените врати в Център за консултиране и превенция на домашното насилие на адрес в гр. Силистра, ул. «Никола Вапцаров» №51. 
Очакваме Ви на 3 декември от 17, 30 часа в салона на община Силистра за специалния концерт с участието на Балет „Лиденс», Вокална школа «Мегатонн», музикални групи и театрален състав с р-л Христо Христов.
За повече информация – Фейсбук страница «Благотворителен концерт «Заедно по-добри».
1E18525257FC740B380B3C3EC655276F2FD0C6E0560B017AFFpimgpsh fullsize distrПриключи цикъла от обучения с представители на социалните партньори за прилагане на метода "Резилианс" /поделения на Дирекция «Социално подпомагане», полиция, лекари, юристи, медицински работници и психолози в общините на област Силистра по проект „Резилианс, умението да преодоляваме трудности,  финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. 
Двете въвеждащи обучения за прилагане на подхода «Резилианс» се проведоха през месец септември 2015, които продължиха с четири награждащи придобитите познания семинари през месеците октомври и ноември 2015г. 

IMG 20151012 132952През месец октомври продължава функционирането на Центъра за консултиране и превенция от домашно насилие (ЦКПДН) и дейността на Експертния регионален съвет по проблемите на домашното насилие в област Силистра (ЕРСПДН). Дейността им се извършва на проектен принцип по договор  от м. февруари 2015 г.  със средства от Държавния бюджет чрез Министерството на правосъдието. Периода на реализация на проекта е 13.02.2015 – 12.02.2016 г.
В рамките на проекта до настоящия момент 46 лица са получили консултативни услуги в ЦКПДН, след като са заявили себе си като пострадали от домашно насилие. В центъра се работи и по специализирани програми с извършители на домашно насилие, като до момента 23 лица са включении в тях, след насочването им от Районните съдилища. 

IMG 20151007 151931IMG 20151007 151912На 06.10.2015 г. бе проведено официално откриване на Преходна къща „Резилианс”, изградена по проект „Резилианс – умението да преодоляваме трудности”. Инициативата уважиха Заместник областния управител и председател на Експертен регионален съвет по проблемите на домашното насилие в регион Силистра – г-н Младен Минчев, Председателя на общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова и началникът на отдел "Обществено здраве, социална политика и спорт" - г-жа Галя Горанова, като представител на Община Силистра. Специално за откриването на обекта в Силистра пристигна и г-н Атанас Енчев – координатор на Национална мрежа за децата за Североизточен регион.